เมื่อวันที่ 27-29 ม.ค.60 ตัวแทนกลุ่มนักเรียนผู้นำ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมโครงการ to be number one สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเลคอินน์ จ.สงขลา

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/YG5UxXQgTBLDdida7