วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้กับ นักเรียนที่มีผลงานการเขียนดีเลิศ หัวข้อ พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลละ 3,000 บาท

  • น.ส.บัวแก้ว กลิ่นแก้วณรงค์ ปวช.2
  • น.ส.พรรณนิภา โอนวัง ปวช.3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลละ 2,000 บาท

  • น.ส.สุปราณี จำปาขีด ปวช.1
  • น.ส.ศิริพร เพ็งนวล ปวส.2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลละ 1,000 บาท

  • น.ส.สุภาพร วิลัยรัตน์ ปวช.3
  • น.ส.ชลธิชา จินดาประสิทธิ์ ปวส.1

ภาพกิจกรรม : https://goo.gl/photos/Eptq5eYv4dnsTLoXA