ที่ตั้ง/บริเวณ/อาคาร

แผนที่ตั้ง

แผนที่บริเวณ

 1. อาคารอำนวยวิทย์ Learning Center
 2. อาคารรักษ์ศริน
 3. อาคารประไพพิศ
 4. อาคารรัศมิธาร
 5. อาคาร ปวส.
 6. อาคารจตุรภัค
 7. สนามบาส
 8. โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
 9. ประตู 1
 10. ประตู 2
 11. ประตู 3