ผู้รับใบอนุญาต

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ผู้บริหารดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • เกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต