ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

ที่ตั้ง 9/2 ซอย 26 ถนน เพชรเกษม ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074 – 253231-2 โทรสาร 074 - 360080

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา